Вход Новини :: Магазин :: Форум :: Теми :: Връзки :: Сервиз :: Ревюта :: Парфюми
Search

Главно Меню

Реклама

Приятели


BGtop.net
BGtop.net

Online
Имаме 32 гости и 0 регистрирани потребителя онлайн.

Ти си анонимен посетител. Можеш да се регистрираш безплатно щракайки тук


* GSM: GLOBUL с 4,3% повече клиенти през третото тримесечие на 2013 г.
Пуснат 03 Ное, 2013 - 07:27

Теленор новини Два месеца след като Telenor придоби 100% от собствеността в GLOBUL и GERMANOS срещу 717 милиона евро, резултатите на компанията за третото тримесечие на годината остават стабилни, не на последно място благодарение на ръста от 4,3% в броя на активните клиенти на оператора спрямо същия период на миналата година.

През третото тримесечие на 2013 г. гласовите услуги продължиха да доминират като основен фокус на българския телекомуникационен пазар и формираха основната част от приходите в сектора. Независимо от това, приходите на GLOBUL от услуги за пренос на данни отбелязаха ръст от 44% на годишна база. Към края на тримесечието, проникването на мобилните услуги на българския пазар се оценява на близо 150%.

Общите приходи на GLOBUL за тримесечието отбелязаха спад от 2,8% в сравнение със същия период на миналата година най-вече в резултат от намалението на цените за терминиране, въведено от регулатора през юли 2012 г. (данните и за двата периода са коригирани с ефекта от промените в счетоводната политика на компанията след придобиването й от Telenor). Ако не се взимат предвид промените в цените за терминиране, приходите на GLOBUL за тримесечието биха отбелязали ръст от 0.3%.

Приходите от услуги за периода намаляха с 5,5% отново най-вече заради по-ниските цени за терминиране. Ако не се вземе предвид този фактор, приходите от услуги на оператора за третото тримесечие на годината биха отбелязали намаление от само 2,1% спрямо същия период на миналата година, най-вече заради силната конкуренция в корпоративния сегмент.

Коригирани от ефекта на промените в счетоводната политика на компанията, въведени след придобиването, приходите на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за тримесечието са с 6,4% по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2012 г., а ако не се вземе предвид и ефекта от новите цени за терминиране, приходите на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации за тримесечието на 2013 г. биха били с 3,9% по-малко на годишна база.

Броят на активните клиенти на абонаментните програми на GLOBUL продължи да се увеличава и в края на тримесечието достигна почти 2,7 милиона, отбелязвайки ръст от 6,4% в сравнение със същия период на миналата година и представляват 68% от всички 3,9 милиона активни клиенти на оператора. Съгласно дефинициите на Telenor Group в брoя на активните клиенти не се включват предплатени карти, които не са използвани през последните 90 дни, както и абонаментите от типа machine-to-machine (M2M). Въпреки тенденцията за миграция на потребителите от предплатени услуги към услуги на договор, благодарение на иновативните търговски предложения на GLOBUL, броят на активните потребители на предплатените услуги на компанията през третото тримесечие на 2013 г. запази нивото си от същия период на предходната година.

Броят на абонатите на услугите за широкoлентов мобилен пренос на данни на GLOBUL се увеличи с 69% спрямо същия период на миналата година, докато броят на абонатите на фиксираните услуги на компанията продължи да расте и към края на септември надхвърли 240 000.

Средното месечно потребление на активен потребител за периода остана стабилно спрямо същия период на миналата на година - 173 минути, докато средният приход от активен потребител за тримесечието намаля с 3,4% до 11,30 лв., отново най-вече под влияние на драстично по-ниските цени за терминиране.
Copyright© 2002-2021 by Хесъп ЕООД. Всички права запазени.